MÁY TÍNH TIỀN CASIO SE-S6000

• Hỗ trợ thông tin, kiểm tra lỗi bằng tính năng FTP máy chủ và máy khách

• Lắp đặt ngăn kéo linh hoạt

• Tùy chọn máy quét mã vạch hoặc nhập mã vạch trực tiếp

• Có màn hình LED hiển thị cho khách hàng (hiển thị 8 chữ số)